Email not displaying correctly? View it in your browser.
 
งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม Thailand Tech Show 2019 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน” ในรูปแบบตลาดเทคโนโลยี สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี และ Tech Startup เชื่อมโยงการลงทุนในรูปแบบใหม่ รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกการสร้างนวัตกรรม จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

 
สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการ นักลงทุน สตาร์ทอัพและผู้สนใจ ร่วมงาน 
Thailand Tech Show 2019
วันที่ 5-6 กันยายนนี้ ที่ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
สอบถาม โทร. 0 2564 8000
ลงทะเบียนร่วมงาน https://www.nstda.or.th/thailandtechshow
 
อยากแตกต่าง สร้างธุรกิจ ด้วยนวัตกรรม
 • พบกับ ผลงานนวัตกรรมพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ธุรกิจจากนักวิจัยชั้นนำของประเทศ
 • ต่อยอด พัฒนาธุรกิจ ด้วยบริการและโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีเสริมความเข้มแข็งในทุกมิติ
 • โอกาส สร้างธุรกิจ เจรจาจับคู่กับเจ้าของเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 • รับฟัง และจับตามอง 10 เทคโนโลยี ที่คุณรู้ก่อน ลงทุนก่อน รวยก่อน
 • ชม ชิม ช้อป สินค้านวัตกรรม ที่มีคุณภาพในราคาพิเศษสุด

Highlight วันที่ 5 กันยายน 2562
พิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ
"นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับการสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี"
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การบรรยายพิเศษ “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch)”
โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.

Investment Pitching
 
พบกับ 11 นักวิจัยเจ้าของผลงานวิจัยเด่นจาก สวทช. และพันธมิตร ที่จะมานำเสนอผลงาน เพื่อให้นักลงทุนที่สนใจต่อยอดพร้อมผลิตในเชิงพาณิชย์และร่วมโหวตผลงานวิจัยที่น่าลงทุนที่สุด ได้แก่
 • V-HAPPY สารทำหมันสัตว์เพศผู้แบบไม่ผ่าตัด 
 • Jib Jib CUIเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้วยการสนทนา 
 • Traffy City Platform แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล 
 • Magik Growthนอนวูฟเวนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
 • Betaprimeเบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาร์ไรด์เพื่อใช้เสริมสุขภาพและความงาม  
 • Healthy Box กล่องโฟมอเนกประสงค์ 
 • HSA Grill Machine เครื่องปิ้งเนื้อสัตว์กึ่งอัตโนมัติ
 • Thai Colostomy Bag ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมจากยางพารา 
 • Hydrophobic (Sodium) Silicate Gelโซเดียมซิลิเกตเจลกันน้ำ
 • Pasteurizing-Hot Air Drying Combined Disinfectingเครื่องทำลายเชื้อแบบพลาสเจอร์ไรซ์ผสานระบบอบลมร้อนสำหรับอุปกรณ์การแพทย์
 • ARSA Framework อาษาเฟรมเวิร์ค
 
อัพเดทเทรนด์นวัตกรรม กับการบรรยายพิเศษ
 
5 ก.ย. 62
เรื่อง “นวัตกรรมการดูแล & รักษาสุขภาพ”
 • ทิศทาง แนวโน้มนวัตกรรมการดูแลสุขภาพในอนาคต
  โดย ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานนวัตกรรม,
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • นโยบายขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
  โดย ผู้แทน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
 • Smart Hospital เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับโรงพยาบาลโดย นายแพทย์อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมโรงพยาบาลสมุทรปราการ
 • การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อการรักษา
  โดย ดร.นพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 • ดินสอ หุ่นยนต์ไทยตัวแรกเพื่อนผู้สูงวัยในญี่ปุ่นและยุโรป
  โดย นายเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด
 
6 ก.ย. 62
เรื่อง อาหารเพื่อผู้บริโภค Gen ใหม่
 • ทิศทางแนวโน้มนวัตกรรมอาหารเพื่อผู้บริโภค Gen ใหม่
  โดย ศ.ภญ.ดร. พรอนงค์ อร่ามวิทย์
  ภาควิชาสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
  โดย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
  รักษาการรองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนา (หน่วยวิจัยเครือข่าย) และผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
เรื่อง พลังงานเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
 • ทิศทางแนวโน้มนวัตกรรมอาหารด้านพลังงานในอนาคต
  โดย ดร.นุวงศ์ ชลคุป
  นักวิจัยอาวุโส หัวหน้าห้องปฎิบัติการพลังงานทดแทน หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • นโยบายสนับสนุนด้านพลังงานของประเทศ
  โดย ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • นวัตกรรมด้านพลังงาน กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  โดย คุณ ออมสิน ศิริ
  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
 • นวัตกรรมประหยัดพลังงานในระบบทำน้ำร้อน และระบบปรับอากาศ
  โดย คุณอัจฉรา ปู่มี
  กรรมการการผู้จัดการ บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด